środa, 1 października 2014

Keylo - "Giving Up The Funk" (1994)

1. Real Niggas
2. Bo Bo Bitch
3. Livin Day To Day
4. Shitty City
5. Ho's I Don't Like
6. Life In The Ghetto
7. Too Funky 4 Ya
8. Dank Line
9. Giving Up The Funk
10. Willy The Wino
11. Livin Foul In The Bay
12. Fresh Out Of  Folsom
13. Hustlin Gangsta
14. Ghetto Life
15. G-Level

Album wydany w 1994 roku przez 2-Dope Records/Rat-Ta-Tat Records i jest to jedyny album jaki został nagrany przez rapera pochodzącego z San Francisco w Kalifornii. Album w całości utrzymany w g-funkowym klimacie i śmiało można powiedzieć, że jest to mega zajebista produkcja - mamy tu zajebiste basy, niesamowite flow Keylo i znanych gości (Psycho Gangsta, San Quinn, JT... i wielu innych). Album jak najbardziej godny polecenia, jak dla mnie obowiązkowa pozycja w każdej kolekcji. Niestety na dzień dzisiejszy album jest ciężko znaleźć, mówimy oczywiście o oryginalnym pierwszym wydaniu, które musi wyglądać dokładnie jak to powyżej. Re-edycja, która ukazała się w tym samym roku nie ma na tylnej okładce tego żółtego paska i ma logo SMG (Solar Music Group). Reasumując OG press musi mieć żółty pasek i nie ma żadnego logo SMG na tylnej okładce - sprawdźcie to zanim kupicie. Innych re-edycji nie było, nie słyszałem również o podróbkach. 

Album was released in '94 by 2-Dope Records/Rat-Ta-Tat Records and this is the only one album which was recorded by rapper from San Francisco, CA. The whole is kept in a g-funk style and can confidently say that this is a awesome production - we have awesome bass, amazing flow Keylo and famous guests (Psycho Gangsta, San Quinn, JT ... and many others). The album is worth to recommendation, for me a must have in every collection. Unfortunately, today the album is hard to find, of course, we are talking about the original first press which must look exactly as above. Re-edition, which appeared in the same year hasn't got on the back cover of this yellow strip and has got a logo SMG (Solar Music Group). In summary OG press must have a yellow stripe and has no SMG logo on the back cover - check it before you buy. Other re-editing wasn't, I never heard about fake presses.

Keylo - "Livin Day To Day"
Keylo - "G-Level"

Erupt - "First Impression" (1999)

1. Vision
2. Fed Time
3. I Thought Cha Knew
4. First Impression
5. Shut It Down
6. Missin You
7. Chalk It Up
8. Be About Yo Paper
9. Flip Da Game
10. Same Shit
11. How Many Niggaz Do You Know
12. Quick Sand
13. Carry Me
14. Hell-N-Back

Album wydany w 1999 roku przez Non Stop Records i jest to chyba jedyny album jaki został nagrany prze rapera ze Stocton w Kaliforni. Album to nic innego jak kawał niesamowitego g-funku - mamy tu funkowe produkcje i spokojne refreny, a całości słucha się zajebiście. Album od dłuższego czasu poza dystrybucją i trzeba się naszukać, żeby go kupić... Nie ukazała się żadna re-edycja, a o podróbkach nic nie słyszałem.

Album was released in '99 by Non Stop Records and I think this is only one album which was recorded by rapper from Stocton, CA. The album is nothing but another incredible g-funk position - we have a funky mobb productions and smooth choruses, and the whole we can listen over and over because this album is really tight. Nowadays album is a long time OOP and you must looking and looking for it, maybe you buy it... There are no re-press of this album and I never heard about bootlegs.

Low End Records - "Survival Of The Fittest" (1999)

1. Intro
2. Ain't No Peace
3. Who U Wit?
4. My C.I.T.Y. (G.I. Anthem)
5. I Need That (Skit)
6. Ultimate Lick
7. Survival Of The Fittest
8. Kill Shit 2
9. Hellrazor (commercial)
10. My Niggaz
11. Tha Power
12. Where U At?
13. Get Money
14. Real Nigga Shit
15. Time 2 Ride
16. Who's Loving Who?
17. Outro

Album wydany w 1999 roku przez Low End Records i jest to jedna z lepszych kompilacji jaka ukazała się w Gary w stanie Indiana. Jak większość albumów z Gary są zajebiste i nie inaczej jest w tym przypadku. Mamy tu najlepszych graczy zebranych na jednym albumie!!! Pozycja obowiązkowa dla każdego kolekcjonera. Niestety album bardzo rzadki i ciężko go znaleźć. Nie ukazała się żadna re-edycja, podróbek chyba też nie ma.

Album was released in '99 by the Low End Records and is one of the better compilations that appeared in Gary, Indiana. Like most albums of Gary are awesome and here is the same. We have the best players gathered together on one album!!! A must have for any collector. Unfortunately, the album is very rare and hard to find. There appeared no re-editing, fakes there is not.

Low End Records - "Survival Of The Fittest"
Low End Records - "Real Nigga Shit"

Touie - "Saved Gansta" (1997)

1. Angel
2. Touie's Funk
3. Saved Gangsta
4. Life's Realities
5. Now And 4ever
6. Love Changes
7. Take U 4 A Ride
8. Father's Love
9. Change Yo Ways
10. Soon And Very Soon
11. Get Yo Groove On
12. Ohio
13. Conscience

Album wydany w 1997 roku przez Big B Entertainment i jest to debiut (podobno nagrał jeszcze jeden album w swojej wytwórni zatytułowany "My Eyes R Open") rapera pochodzącego z Dayton w Ohio (później przeniósł się do Marietta w stanie Georgia). Touie Davis to raper mocno wierzący w Boga, więc album jest "czysty" - co wcale mu nie umniejsza, bo całość to g-funk w najlepszym wydaniu (jak ktoś nie wie to nawet się nie zorientuje, że koleżka nie jest z Kalifornii). Dla fanów Talkbox'ów pozycja obowiązkowa. Na dzień dzisiejszy album od dawna poza dystrybucją, ale nie należy do strasznie rzadkich. Oryginalne pierwsze wydanie musi mieć: L804 IIECD 115379-4 na ring kodzie - piszę o tym, bo słyszałem że ukazała się re-edycja (chyba w 2008 roku).

Album was released in '97 by Big B Entertainment and this is a debut album (apparently recorded another album in his own label titled "Open My Eyes R") recorded by rapper from Dayton, Ohio (later moved to Marietta, Georgia). Touie Davis is a rapper firmly believe in God, so the album is "clean" - which does not detract from him, because the whole is kept in great g-funk style (as one doesn't know it did not even realize that the fellow is not from California). For fans Talkbox'ów a must have. As of today, the album has out of print but it is not terribly rare. The original first edition must have: L804 IIECD 115379-4 on the ring code - I'm writing about this because I heard that it appeared to re-edition (probably in 2008).

poniedziałek, 1 września 2014

Tanman - "Life Is A Gamble" (1998)

1. Daddy's Got A Cure For You
2. Heal The Nation
3. Life's A Gamble
4. Feels So Good
5. Straight
6. Leaves Me Thinking
7. Power
8. Thank You

Album wydany w 1998 roku przez Hourglass Productions i jest to debiutancki album jaki nagrał Tanman pochodzący z Fort Worth w Teksasie (gdzieś słyszałem, że nagrał jeszcze jeden ale nie znam tytułu). Całość to istna petarda - zajebisty od początku do końca, g-rap w najlepszym wydaniu. Wierzcie mi, wiem co mówię, kto nie zna niech sprawdzi jak najszybciej. Na dzień dzisiejszy album nie do zdobycia - mała szansa na zakup (raz widziałem na sprzedaż, cena przekroczyła 300$) , nie ukazała się żadna re-edycja o podróbkach nie słyszałem (ale nie wiem). Kolekcjonerska pozycja!!!

Album was released in '98 by Hourglass Productions and this is debut album which was recorded by Tanman from Fort Worth, TX (somewhere I heard that he recorded another one but do not know the title). The whole album  is a real firecracker - tight from beginning to the end, best g-rap. Believe me, I know what I say, who doesn't know let's check as soon as possible. At present, this album is impossible to find  - little chance to purchase (once I saw for sale, the price exceeded 300$), there is no any kind of  re-edition and I never heard about fake/bootleg version (but don't know for 100%). Collector's item!!!

Taylor Boyz - "28 Gramz: Pure Dope" (1996)

1. Smoke A Blunt Intro
2. Niggaz On Tha Block
3. Big Bagz
4. Illegal Substances
5. 28 Gramz
6. Kinfolk Shit
7. Get Cha Some
8. Big Bag Of Blunts
9. Rev. Butt Naked
10. Catraggly
11. Visions Of Poverty
12. Bring On Tha Noize
13. Tha Main Event
14. Out: Time To Re-up
15. Catraggly (radio)

Album wydany w 1996 roku przez Alkatraz Dope Muzic i jest on debiutanckim krążkiem jaki nagrało dwóch raperów (K.O.Cane Wayne i Teylor Boy) z Memphis w stanie Tennessee (w 1999 roku nagrywają "Taylor Made" w 2001 razem z Al Kapon'em "Alkatraz Ridaz" i "Alkatraz Ridaz chapter 2" w 2003 roku "16 Hard: Da Re-Up". Ukazała się również dwie kompilacje "Memphis Undaground Hustlaz" nagrane przez reprezentantów Memphis. Album w całości utrzymany w "gangsta" klimacie - mocne teksty, ciężki flow, mocne zajebiste produkcje, jak dla mnie jedna z lepszych produkcji jakie ukazały się w Tennessee. Kolejny album który można słuchać na okrągło - kolejny z tych, które trzeba mieć w swojej kolekcji. Niestety na dzień dzisiejszy bardzo ciężko go znaleźć - mówimy o oryginalnym wydaniu - takim jak to widoczne na zdjęciu. Oryginalne 1-sze wydanie nie ma na tylnej okładce loga SOH i cd jest koloru białego. Re-edycja (albo podróba, bo zdania są różne) ukazała się również w 1996 roku, ale ma na tylnej okładce logo SOH i cd jest srebrne (jakby przeźroczyste). Upewnijcie się zanim kupicie ten zajebisty klasyk!!!

Album was released in '96 by Alcatraz Dope Muzic and it is debut album which has recorded by two rappers (K.O.Cane Wayne and Teylor Boy) from Memphis, TN (in '99 recorded "Taylor Made" in 2001, along with Al Kapone "Alcatraz Ridaz" and "Alcatraz Ridaz chapter 2" in 2003, "16 Hard Da Re-up". appeared also two compilations "Memphis Undaground Hustlaz" recorded by representatives of Memphis.  Album as a whole maintained a "gangsta" vibe - strong lyrics, heavy flow, strong but awesome productions, for me one of the best production that appeared in Tennessee. Another album which you can listen to over and over again - another one of those must-have in your collection. Unfortunately, today it's very hard to find - we're talking about original release - such as seen in the picture. OG first press on the back cover shouldn't be a SOH logo and cd must white color (print). Re-edition (or a bootleg, because the sentences are different) also appeared in 1996, but on the back cover we have SOH logo and cd is silver (transparent). Make sure before you buy this awesome classic!!!

Shawn P & Big Dutt - "Time Is Now" (1997)

1. Intro
2. Hit 'Em Up
3. What I'm Living For
4. Cloud 9
5. Tap The Fat (LBP Style)
6. The Mercenary
7. The Time Is Now
8. B.I.H. (Burn In Hell)
9. Tap The Fat (remix)
10. Cloud 9 (redio)
11. What I'm Living For (remix)
12. Keeping It Real

Album wydany w 1997 roku przez Police Records i jest to jedyny album jaki nagrało dwóch raperów z Nowego Orleanu w Luizjanie. Jak już wiele razy mówiłem rap z tamtego rejonu jest dla mnie zajebisty pod każdą postacią, więc i ten album uważam za kozacki - mamy tu: zajebiste produkcje wkomponowane w smutny klimat, który panuje na albumie, śpiewane refreny, żywe instrumenty. Jak ktoś nie zna niech sprawdzi koniecznie. Album dość ciężko znaleźć, nie ukazała się nigdy re-edycja i nie słyszałem o podróbkach. Pierwsze wydanie musi mieć: L388 7424 POL1345 D71213-03 A na ring kodzie.

Album was released in '97 by the Police Records and this is only one album which was recorded by two rappers from New Orleans, LA. Like I said many times rap from this area for me is awesome in any form, so this album for me is tight too - on album we have: awesome productions incorporated into the sad atmosphere that prevails on the album, sung choruses, live instruments. If someone doesn't know let's check necessarily. The album is HTF, never show up any kind of re-edition and I never heard about the bootlegs. OG press must have: L388 7424 POL1345 D71213-03 A on a ring code.