poniedziałek, 1 września 2014

Tanman - "Life Is A Gamble" (1998)

1. Daddy's Got A Cure For You
2. Heal The Nation
3. Life's A Gamble
4. Feels So Good
5. Straight
6. Leaves Me Thinking
7. Power
8. Thank You

Album wydany w 1998 roku przez Hourglass Productions i jest to debiutancki album jaki nagrał Tanman pochodzący z Fort Worth w Teksasie (gdzieś słyszałem, że nagrał jeszcze jeden ale nie znam tytułu). Całość to istna petarda - zajebisty od początku do końca, g-rap w najlepszym wydaniu. Wierzcie mi, wiem co mówię, kto nie zna niech sprawdzi jak najszybciej. Na dzień dzisiejszy album nie do zdobycia - mała szansa na zakup (raz widziałem na sprzedaż, cena przekroczyła 300$) , nie ukazała się żadna re-edycja o podróbkach nie słyszałem (ale nie wiem). Kolekcjonerska pozycja!!!

Album was released in '98 by Hourglass Productions and this is debut album which was recorded by Tanman from Fort Worth, TX (somewhere I heard that he recorded another one but do not know the title). The whole album  is a real firecracker - tight from beginning to the end, best g-rap. Believe me, I know what I say, who doesn't know let's check as soon as possible. At present, this album is impossible to find  - little chance to purchase (once I saw for sale, the price exceeded 300$), there is no any kind of  re-edition and I never heard about fake/bootleg version (but don't know for 100%). Collector's item!!!

Taylor Boyz - "28 Gramz: Pure Dope" (1996)

1. Smoke A Blunt Intro
2. Niggaz On Tha Block
3. Big Bagz
4. Illegal Substances
5. 28 Gramz
6. Kinfolk Shit
7. Get Cha Some
8. Big Bag Of Blunts
9. Rev. Butt Naked
10. Catraggly
11. Visions Of Poverty
12. Bring On Tha Noize
13. Tha Main Event
14. Out: Time To Re-up
15. Catraggly (radio)

Album wydany w 1996 roku przez Alkatraz Dope Muzic i jest on debiutanckim krążkiem jaki nagrało dwóch raperów (K.O.Cane Wayne i Teylor Boy) z Memphis w stanie Tennessee (w 1999 roku nagrywają "Taylor Made" w 2001 razem z Al Kapon'em "Alkatraz Ridaz" i "Alkatraz Ridaz chapter 2" w 2003 roku "16 Hard: Da Re-Up". Ukazała się również dwie kompilacje "Memphis Undaground Hustlaz" nagrane przez reprezentantów Memphis. Album w całości utrzymany w "gangsta" klimacie - mocne teksty, ciężki flow, mocne zajebiste produkcje, jak dla mnie jedna z lepszych produkcji jakie ukazały się w Tennessee. Kolejny album który można słuchać na okrągło - kolejny z tych, które trzeba mieć w swojej kolekcji. Niestety na dzień dzisiejszy bardzo ciężko go znaleźć - mówimy o oryginalnym wydaniu - takim jak to widoczne na zdjęciu. Oryginalne 1-sze wydanie nie ma na tylnej okładce loga SOH i cd jest koloru białego. Re-edycja (albo podróba, bo zdania są różne) ukazała się również w 1996 roku, ale ma na tylnej okładce logo SOH i cd jest srebrne (jakby przeźroczyste). Upewnijcie się zanim kupicie ten zajebisty klasyk!!!

Album was released in '96 by Alcatraz Dope Muzic and it is debut album which has recorded by two rappers (K.O.Cane Wayne and Teylor Boy) from Memphis, TN (in '99 recorded "Taylor Made" in 2001, along with Al Kapone "Alcatraz Ridaz" and "Alcatraz Ridaz chapter 2" in 2003, "16 Hard Da Re-up". appeared also two compilations "Memphis Undaground Hustlaz" recorded by representatives of Memphis.  Album as a whole maintained a "gangsta" vibe - strong lyrics, heavy flow, strong but awesome productions, for me one of the best production that appeared in Tennessee. Another album which you can listen to over and over again - another one of those must-have in your collection. Unfortunately, today it's very hard to find - we're talking about original release - such as seen in the picture. OG first press on the back cover shouldn't be a SOH logo and cd must white color (print). Re-edition (or a bootleg, because the sentences are different) also appeared in 1996, but on the back cover we have SOH logo and cd is silver (transparent). Make sure before you buy this awesome classic!!!

Shawn P & Big Dutt - "Time Is Now" (1997)

1. Intro
2. Hit 'Em Up
3. What I'm Living For
4. Cloud 9
5. Tap The Fat (LBP Style)
6. The Mercenary
7. The Time Is Now
8. B.I.H. (Burn In Hell)
9. Tap The Fat (remix)
10. Cloud 9 (redio)
11. What I'm Living For (remix)
12. Keeping It Real

Album wydany w 1997 roku przez Police Records i jest to jedyny album jaki nagrało dwóch raperów z Nowego Orleanu w Luizjanie. Jak już wiele razy mówiłem rap z tamtego rejonu jest dla mnie zajebisty pod każdą postacią, więc i ten album uważam za kozacki - mamy tu: zajebiste produkcje wkomponowane w smutny klimat, który panuje na albumie, śpiewane refreny, żywe instrumenty. Jak ktoś nie zna niech sprawdzi koniecznie. Album dość ciężko znaleźć, nie ukazała się nigdy re-edycja i nie słyszałem o podróbkach. Pierwsze wydanie musi mieć: L388 7424 POL1345 D71213-03 A na ring kodzie.

Album was released in '97 by the Police Records and this is only one album which was recorded by two rappers from New Orleans, LA. Like I said many times rap from this area for me is awesome in any form, so this album for me is tight too - on album we have: awesome productions incorporated into the sad atmosphere that prevails on the album, sung choruses, live instruments. If someone doesn't know let's check necessarily. The album is HTF, never show up any kind of re-edition and I never heard about the bootlegs. OG press must have: L388 7424 POL1345 D71213-03 A on a ring code.

Lethal T And The Outcast - "Death By Lethal's Injection" (1994)

1. Intro
2. Ready For The Gankin
3. A Real Down Ass Bitch
4. My Tongue's The Trigger
5. Hell Express
6. Beat Down 4 S.A. Town
7. Defend Yo' Self
8. Caught Up
9. Gittin' Sum
10. Crap Game
11. Triggerman
12. Don't Test Me
13. Outro
14. Triggerman (Radio Edit)

Album wydany w 1994 roku przez Lethal Records i jest to jedyny album jaki nagrało dwóch raperów (Lethal T i The Outcast) z San Antonio w stanie Texas. Album w całości utrzymany w g-funkowym klimacie - wart sprawdzenia. Na dzień dzisiejszy album dość rzadko pojawia się na sprzedaż, ale nie jest jakoś strasznie unikatowy. Nie ukazała się re-edycja, a o podróbkach nic mi nie wiadomo. Oryginalne wydanie musi mieć ring kod: DIDX-020728  1  * ** ********

Album was released in '94 by Lethal Records and this is the only one album which recorded by two rappers (Lethal T and The Outcast) from San Antonio, TX. The album as a whole maintained in a g-funk atmosphere - worth to checking. As of today, the album rarely appears for sale, but it is not something terribly unique. There is no any kind of re-edition and I never heard about bootleged version. The original release must have a ring code: DIDX-020728  1  * ** ********

Lethal T And The Outcast - "Ready For The Gankin"
Lethal T And The Outcast - "A Real Down Ass Bitch"

piątek, 1 sierpnia 2014

Under Tha Influence - "Feel Tha Addiction" (1995)


1. Hustler
2. Break And Shake
3. No Love
4. Inner City O.G.
5. Bang To The Boogie
6. Why
7. Weed Music

Album wydane w 1995 roku przez Low Down Entertainment i jest to jedyny album jaki wydali raperzy z Cleveland w stanie Ohio. Jak dla mnie jeden z najlepszych albumów jaki się tam ukazały - album dość krótki, ale za to każdy kawełek zajebisty, g-shit w najlepszym wydaniu. Na dzień dzisiejszy album bardzo ciężko zdobyć, nie było re-edycji o podróbkach nie słyszałem. Oryginalne wydanie musi mieć DIDX-035143  * ** ******** na ring kodzie. Kolekcjonerska pozycja.

The album was released in '95 by the Low Down Entertainment and is the only album which rappers from Cleveland, Ohio recorded. As for me, one of the best albums from Cleveland - the album is short, but every tracks is dope ass hell, good g-shit music. At the moment the album is very hard to find it, there wasn't a re-edit and I never heard about fake press. The original release must have DIDX-035143  * ** ******** on a ring code. Collector's item.

Under Tha Influence - "Break And Shake"
Under Tha Influence - "Inner City O.G."

L.O.C. (Loc'd Out Clique) - "Factors In The Game" (1997)

1. Game
2. Gettin Over
3. Reasons
4. Put It Down
5. Minority
6. Loc'd Out
7. Ticket 4 My Meal
8. The Streets
9. Keep It Real
10. Game Tight
11. Turn Ya Life Around
12. What Ya Sayin
13. Pines Hogg
14. What U Thought
15. 408 Em Skate
16. Holla

Album wydany w 1997 roku przez Shepp-O Entertainment i jest to jedyny album jaki wydało dwóch raperów (Duce Duce i Sic-E-Nuf) z San Jose w Kalifornii. Album ten to nic innego jak kolejna g-funk'owa bomba, którą trzeba po prostu mieć w swojej kolekcji. Album od dawna poza dystrybucją i znalezienie go jest bardzo ciężkie. Chyba nie ukazała się żadna oficjalna re-edycja, o podróbkach też mi nic nie wiadomo.

Album was released in '97 by Shepp-O Entertainment and this is the only album which recorded two rappers (Duce Duce and Sic-E-Nuf) from San Jose, CA. This album is nothing but another g-fung bomb, which you just have in your collection. The album is OOP and finding it is very hard. Probably not released any official re-edition I never heard about fake press.

2 Def - "Str-8 Doin Tha Fool" (1997)


1. Intro
2. I'm In That World
3. Creep-N-Slide
4. There's So Many Thangs
5. Fuck Them Haters
6. The Game
7. Str8 Doin Tha Fool
8. We Party
9. Real N's Don't Love H's
10. If U Wanna Piece
11. Can I Get My Freak On
12. Gettin Down 4 Mine

Album wydany w 1997 roku przez Inmate Records i jest on jedynym jaki nagrał raper z Houston w stanie Texas. Jedyny, ale za to mega zajebisty - mamy tu wokale panienek, niesamowite melodie i bity. Każdy kawałek jest dopracowany - całości można słuchać na okrągło. Album już dawno poza dystrybucją, ryginalne wydanie dość ciężko znaleźć, ale warto szukać bo jest to mega album. Uważajcie na podróbkę z rynku azjatyckiego. OG wydanie musi mieć: 152732-E2-7807 DISCTRONICS USA  *IMT0002*

Album was released in '97 by Inmate Records and this is the only one which recorded by rapper from Houston, TX. The only one, but it is dope - we are the female hooks, amazing melodies and beats. Each tracks is tight - the whole album we can listen over and over. The album is out of print, OG edition quite hard to find, but worth a look because it is a great album. Watch out for the fake press of the Asian market. OG edition must have: 152732-E2-7807 DISCTRONICS USA  *IMT0002* on a ring code.