poniedziałek, 1 czerwca 2015

Deep South - "Straight Out Of Texas" (1998)

1. Intro
2. Strugglin For Survival
3. One Love One Live
4. Project Thoughts
5. Smoke Em Like A Blunt
6. Straight Outta' Texas
7. Da Bomb
8. Deep South Funk
9. Da Ha
10. Slippin
11. Tru Dat
12. Super Tight
13. My Life
14. Turn It Up
15. Whirl Wind
16. Outro

Kage - "Enemies Get Yo Money Right" (1997)

1. Intro
2. Watchin' Me
3. Wanna Million
4. Watchin Time Fly
5. Money
6. Lockdown
7. Wanna Ride
8. Table Tops
9. Rivals
10. Dead Soldier
11. Pain
12. Fuck The World
13. My Niggas
14. Rowdy
15. Trade

Gangsta - "Wanted" (1995)

1. 4 Days And A Wake Up
2. Late To Bed
3. To The Good
4. 'N All Kinda Shit
5. Roll Throught The City With Your Heat
6. Evil Side
7. It's Gangsta
8. Front Back Side To Side
9. Take U 'Round The Hood
10. Wake Up
11. Gotta Get Paid
12. Shake & Roll
13. Lockdown
14. Leave It Alone
15. Get Mine Get Yours
16. OG - BG

Sit Tite Cliqe - "F.A.N." (1999)

1. Intro
2. F.A.N.
3. B.O.M.B. - Intro
4. B.O.M.B.
5. How Bout Yos
6. Harmin Me - Intro
7. Harmin Me
8. Flashwounds
9. Mamma

piątek, 1 maja 2015

OG Cell-E-Cel - "It's On And Crackin'" (1996)

1. Intro
2. Whatcha Gonna Do
3. Chin Check
4. Evil Dollars
5. Vu-Vu
6. Freaky Randevouz
7. Fit On The Fittest
8. Mama
9. Outro
10. Whatcha Gonna Do (radio)

Album wydany w 1996 roku przez Xcel Records i jest to jedyny album jaki nagrał raper pochodzący z Kalifornii. Album to kolejny g-funkowy majstersztyk - mamy tu pięć zajebistych kawałków, których można słuchać na okrągło (pozostałe to 4 skity, a jeden kawałek to radio wersja). Album jest godny polecenia i obowiązkowy w każdej kolekcji. Na dzień dzisiejszy album bardzo ciężko znaleźć, nie ukazała się żadna re-edycja i nigdy osobiście nie spotkałem się z podróbkami. Upewnijcie się, że macie RBO-2741-1108-2  RAINBO na ring kodzie wtedy macie pewność, że kupujecie oryginalne wydanie.

Album was released in '96 by Xcel Records and this is the only one album which was recorded by rapper from Los Angeles, CA. The album is another G-funk masterpiece - we have five kickass songs that you can listen to over and over again (the other is a 4 skits, and one track is a radio version). The album is recommendable and mandatory in every collection. At present day the album is very hard to find, did not appear in any re-editing, and never personally met with fakes. Make sure that you have the RBO-2741-1108-2  RAINBO on the ring code, if you have that are sure that you are buying the original release.

Chink - "Capers" (1995)

1. Executioner
2. Nine Milimiter
3. Recognize
4. Anotha Day
5. Capers
6. Nine Milimiter (radio)
7. Capers (radio)

Album wydany w 1995 roku przez F Records i jest to jedyny album (w zasadzie EP'ka - mamy tu tylko 5 traków + 2 w wersji ocenzurowanej) jaki nagrał raper z Forestville w stanie Meryland. Album to gangsta rap w najlepszym wydaniu - klasyk z Meryland. W mojej opinii jest to najlepszy album jaki ukazał się w tym regionie (szkoda tylko, że jest taki krótki). Na dzień dzisiejszy album bardzo ciężko znaleźć, a ceny jego mogą przekroczyć 300$. Nie ukazała się żadna re-edycja o podróbkach też nie słyszałem. Oryginalne wydanie musi mieć DIDX-034478   1   * ** ******** na ring kodzie.

Album was released in '95 by the F Records and this is the only one album (in fact EP - we are only 5 tracks + 2 in the censored version) which was recorded by rapper from Forestville, MD. This is gangsta rap at its finest - a classic album of Maryland. In my opinion this is the best album that came out in this area (just a pity that it is so short). At present the album is very hard to find, and prices can exceed over $300. There appeared no re-edition and I never heard about fake preses. The original release must have DIDX-034478   1   * ** ******** on the ring code.

Tha Homeboys - "10 Years of Bullshit" (1997)

1. Intro
2. 40oz Remix
3. Tails From The "E"
4. Denver Thang
5. Suspect
6. PMNDCS
7. Creepin & Crawlin
8. Rollin With The ESC
9. Breaken' Em Off
10. Sunny Day
11. I Need Some Ends
12. I'm A Pimp
13. Chouncey "D" Squeezy
14. 10 Years Of Bullshit
15. Freestyle Session

Album wydany w 1997 roku przez True Hustlin' Records i jest to jedyny album jaki nagrało trzech raperów (Chuck C Chill, Shawny D i Chouncey "D") z Denver w stanie Kolorado. Album to prawdziwa g-funkow bomba (a ja myślałem że jak Denver to tylko wydania Kut-N-Kru) jest tak zajebisty, że można go słuchać na okrągło. Kolejna kolekcjonerska pozycja!!! Niestety album jest niemożliwy do znalezienia… Nigdy nie ukazała się re-edycja i nie spotkałem się z podróbkami.

Album was released in '97 by True Hustlin' Records and this is the only one album which was recorded by three rappers (Chuck C Chill, Shawna D and Chouncey "D") from Denver, Colorado. The album is a real g-funk bomb (and I thought that: rap from Denver is only releases Kut-N-Kru)this shit is so tight that you can listen to it over and over again. Another collector's item !!! Unfortunately, the album is impossible to find ... never appeared re-editing, and I never met any kind of bootlegs.