sobota, 1 listopada 2014

Big 50 - "4-A-Gee" (1997)

1. Intro
2. Bring Da Funk
3. Deez Street
4. Million Dollar
5. Pressure
6. 4-A-Gee
7. Money
8. Smoke-N-Maintain
9. Thugg Niggaz
10. Ride-4-Me
11. Everyday (Remix)
12. That's Real
13. First Platoon
14. Outro

Album wydany w 1997 roku przez Tray Duce Records i jest to drugi studyjny album (w 1995 roku debiutuje albumem "Ain't No Turing Back" - opisany jest również na blogu) jaki nagrał raper z Houston w Teksasie. Album ten tak jak i debiut utrzymany w g-funkowym klimacie - tak jak debiut jest on zajebisty od początku do samego końca. Nie muszę dodawać że jest to pozycja obowiązkowa w każdej kolekcji. Na dzień dzisiejszy album bardzo rzadko pojawia się na sprzedaż - oczywiście mówimy o oryginalnym wydaniu, które musi mieć: L384  7416  XB2903 B70618-16 na ring kodzie. Ukazało się również wydanie z rynku azjatyckiego z ring kodem TKY - jest to pieprzona podróba, a nie re-edycja!!! Upewnijcie się przed zakupem. 

Album was released in '97 by Tray Duce Records and this is the second studio album (in '95 recorded debut album called "Ain't No Turing Back" - is also described on the blog) that recorded by rapper from Houston, TX. This album like the debut is kept in a g-funk climates - as the debut is awesome from beginning to the end. Needless to say that this is a must have in every collection. Nowadays the album is very rarely appears for sale - of course we are talking about the original first release, which must have: L384  7416  XB2903 B70618-16 on the ring code. Also appeared edition of the Asian market with the ring code TKY - this is fucking fake, not a re-edition!!! Make sure before buying.

Big 50 - "Bring Da Funk"
Big 50 - "4-A-Gee"

Criminal "E" & Underground Sam - "N G's We Trust Who You Trust?" (1997)

1. Intro & Criminal Set
2. Avoiding Jail Time
3. Straight It Out
4. Breakin Bad
5. Who U Trust
6. Recognize
7. Keep It On The Real
8. Stick Up Boyz
9. Down South
10. Loud Up Tha Nine
11. Ghetto Serenade

Album wydany w 1997 roku przez N For Life Records i jest to jedyny wspólny album jaki nagrało dwóch raperów z Memphis w stanie Tennessee. Album w całości to gangsta rap w najlepszym wydaniu, jak dla mnie jedna z lepszych pozycji jakie się ukazały w Tennessee. Nie muszę dodawać, że jest to jeden z tych albumów, które po prostu trzeba mieć. Od dawna album jest poza dystrybucją, ale nie jest strasznie ciężko go znaleźć (czasami pojawia się na serwisach aukcyjnych, ceny póki co nie powinny przekroczyć 150$). Oryginalne wydanie musi mieć: DIDX-035903  1  * ** ******** na ring kodzie. Nie ukazała się żadna re-edycja, z podróbkami się nigdy nie spotkałem. Prawdziwa bomba!!! 

Album was released in '97 by N For Life Records and this is the only one album which has recorded by two rappers from Memphis, TN. Whole album is kept in gangsta rap vibe, for me one of the best album from Tennessee. Needless to say that this is one of those albums that you just have to have. For a long time the album is OOP, but it is not terribly hard to find (sometimes appear on auction sites, as long as what should not exceed 150$). The OG press must have: DIDX-035903  1  * ** ******** on the ring code. There appeared no re-editing and I never met with fake presses. Real bomb!!!

Criminal "E" & Underground Sam - "Straight It Out"
Criminal "E" & Undrground Sam - "Breakin Bad"

B.O.E. (Black On Earth) - "Watcha Back" (1995)

1. No More Tears
2. Uncut Funk
3. No Holding Us
4. Play My Tape
5. Real McCoy
6. Watcha Back
7. Push
8. Funky Jazz Fusion
9. If I Can't Get It
10. Real McCoy (Remix)
11. Beats Always Tight
12. Watcha Back (Remix)
13. Can You Hang
14. Shoutouts

Album wydany w 1995 roku przez Safari Records i jest on jedynym albumem jaki nagrało trzech raperów (W.B., Elam i Ovadose) z Houston w stanie Teksas. Album jest jedynym jaki nagrali, ale za to naprawdę bardzo dobry - mamy tu kolejny naprawdę zajebisty funkowy album. Album wart polecenia, niestety dość ciężko go znaleźć. Oryginalne wydanie ma 131818-D3-5062-1  DTI  MIDWEST  **S241995**. Nie ukazała się żadna re-edycja, nie słyszałem również o podróbkach.

Album was released in '95 by Safari Records and this is the only album which was recorded by a three rappers (WB, Elam and Ovadose) from Houston, TX. This is the only album which they recorded but it's really very good - we have another really awesome funky album. Album recommend, but quite hard to find it. The original press has got 131818-D3-5062-1  DTI  MIDWEST  **S241995**. There appeared no re-editing, and I never heard about fake press.

B.O.E. - "Uncut Funk"
B.O.E. - "Real McCoy"

Realizm - "Dark Side Chronicle" (1996)

1. Real In...
2. Steady Pimp'n
3. Journey
4. Realizm
5. Dark Side
6. Taste Da Flava
7. Call It What You Want
8. Newtown
9. Com'n Atcha
10. Realizm II
11. True Or Die
12. Will I
13. Organized Ball'n
14. Real Out

Album wydany w 1996 roku przez Marston Recording Corporation i jest to jedyny album jaki nagrało dwóch raperów z Sarasota w stanie Floryda. W odróżnieniu od większości rapowych albumów jakie ukazały się na Florydzie mamy tu typowy funkowy album, który śmiało można polecić - moim zdanie najlepszy jaki się ukazał w Sarasota, ale kto zna coś innego z tego miasta...??? Mamy tu zajebiste produkcje, masę żywych instrumentów (pianino, gitara, smyczki i ten niesamowity oboe (drewniany instrument dęty), całości słucha się naprawdę przyjemnie. Album od dłuższego czasu jest poza dystrybucją, ale czasami pojawia się na sprzedaż. Nie ukazała się żadna re-edycja, nie słyszałem również o podróbkach.

Album was released in '96 by Marston Recording Corporation and is the only album which were recorded by two rappers from Sarasota, Florida. Unlike most rap albums that appeared in Florida, we have here a typical funky album that can confidently recommend - in my opinion the best I've appeared in Sarasota, but who knows something else in this town...??? We have awesome productions, live instruments (piano, guitar, strings, and this amazing oboe (wooden wind instrument), the whole really nice to listen to. The album has long been out of distribution, but sometimes appears for sale. There was no any kind of re -editions, and I never heard of bootlegs.

środa, 1 października 2014

Keylo - "Giving Up The Funk" (1994)

1. Real Niggas
2. Bo Bo Bitch
3. Livin Day To Day
4. Shitty City
5. Ho's I Don't Like
6. Life In The Ghetto
7. Too Funky 4 Ya
8. Dank Line
9. Giving Up The Funk
10. Willy The Wino
11. Livin Foul In The Bay
12. Fresh Out Of  Folsom
13. Hustlin Gangsta
14. Ghetto Life
15. G-Level

Album wydany w 1994 roku przez 2-Dope Records/Rat-Ta-Tat Records i jest to jedyny album jaki został nagrany przez rapera pochodzącego z San Francisco w Kalifornii. Album w całości utrzymany w g-funkowym klimacie i śmiało można powiedzieć, że jest to mega zajebista produkcja - mamy tu zajebiste basy, niesamowite flow Keylo i znanych gości (Psycho Gangsta, San Quinn, JT... i wielu innych). Album jak najbardziej godny polecenia, jak dla mnie obowiązkowa pozycja w każdej kolekcji. Niestety na dzień dzisiejszy album jest ciężko znaleźć, mówimy oczywiście o oryginalnym pierwszym wydaniu, które musi wyglądać dokładnie jak to powyżej. Re-edycja, która ukazała się w tym samym roku nie ma na tylnej okładce tego żółtego paska i ma logo SMG (Solar Music Group). Reasumując OG press musi mieć żółty pasek i nie ma żadnego logo SMG na tylnej okładce - sprawdźcie to zanim kupicie. Innych re-edycji nie było, nie słyszałem również o podróbkach. 

Album was released in '94 by 2-Dope Records/Rat-Ta-Tat Records and this is the only one album which was recorded by rapper from San Francisco, CA. The whole is kept in a g-funk style and can confidently say that this is a awesome production - we have awesome bass, amazing flow Keylo and famous guests (Psycho Gangsta, San Quinn, JT ... and many others). The album is worth to recommendation, for me a must have in every collection. Unfortunately, today the album is hard to find, of course, we are talking about the original first press which must look exactly as above. Re-edition, which appeared in the same year hasn't got on the back cover of this yellow strip and has got a logo SMG (Solar Music Group). In summary OG press must have a yellow stripe and has no SMG logo on the back cover - check it before you buy. Other re-editing wasn't, I never heard about fake presses.

Keylo - "Livin Day To Day"
Keylo - "G-Level"

Erupt - "First Impression" (1999)

1. Vision
2. Fed Time
3. I Thought Cha Knew
4. First Impression
5. Shut It Down
6. Missin You
7. Chalk It Up
8. Be About Yo Paper
9. Flip Da Game
10. Same Shit
11. How Many Niggaz Do You Know
12. Quick Sand
13. Carry Me
14. Hell-N-Back

Album wydany w 1999 roku przez Non Stop Records i jest to chyba jedyny album jaki został nagrany prze rapera ze Stocton w Kaliforni. Album to nic innego jak kawał niesamowitego g-funku - mamy tu funkowe produkcje i spokojne refreny, a całości słucha się zajebiście. Album od dłuższego czasu poza dystrybucją i trzeba się naszukać, żeby go kupić... Nie ukazała się żadna re-edycja, a o podróbkach nic nie słyszałem.

Album was released in '99 by Non Stop Records and I think this is only one album which was recorded by rapper from Stocton, CA. The album is nothing but another incredible g-funk position - we have a funky mobb productions and smooth choruses, and the whole we can listen over and over because this album is really tight. Nowadays album is a long time OOP and you must looking and looking for it, maybe you buy it... There are no re-press of this album and I never heard about bootlegs.

Low End Records - "Survival Of The Fittest" (1999)

1. Intro
2. Ain't No Peace
3. Who U Wit?
4. My C.I.T.Y. (G.I. Anthem)
5. I Need That (Skit)
6. Ultimate Lick
7. Survival Of The Fittest
8. Kill Shit 2
9. Hellrazor (commercial)
10. My Niggaz
11. Tha Power
12. Where U At?
13. Get Money
14. Real Nigga Shit
15. Time 2 Ride
16. Who's Loving Who?
17. Outro

Album wydany w 1999 roku przez Low End Records i jest to jedna z lepszych kompilacji jaka ukazała się w Gary w stanie Indiana. Jak większość albumów z Gary są zajebiste i nie inaczej jest w tym przypadku. Mamy tu najlepszych graczy zebranych na jednym albumie!!! Pozycja obowiązkowa dla każdego kolekcjonera. Niestety album bardzo rzadki i ciężko go znaleźć. Nie ukazała się żadna re-edycja, podróbek chyba też nie ma.

Album was released in '99 by the Low End Records and is one of the better compilations that appeared in Gary, Indiana. Like most albums of Gary are awesome and here is the same. We have the best players gathered together on one album!!! A must have for any collector. Unfortunately, the album is very rare and hard to find. There appeared no re-editing, fakes there is not.

Low End Records - "Survival Of The Fittest"
Low End Records - "Real Nigga Shit"