niedziela, 1 marca 2015

Central Dynasty - "Why Does Everybody Want To Be A Killa" (1996)

1. Intro
2. Strikin
3. Dynasty Funk
4. 206 In It
5. Can't Funkshun
6. Tax Free
7. No More Pain
8. Why Does Everybody Want To Be A Killa
9. It's On!
10. The Day After
11. Til Death Do Us Part
12. Enought
13. For Da Hood
14. Heartless

Mr. Mr. Rell - "Playaphernalia" (1997)

1. Intro
2. Gone Do
3. My Heart
4. Pretty Ladies
5. Slow Down
6. Mine
7. Understanding
8. Game
9. Give Them Girls
10. Someth'n
11. U On Point Wit It
12. Dubz
13. Don't Cry
14. Outro

Untouchables - "Listen And Learn" (1998)

1. Intro
2. You Better Learn
3. My Niggaz
4. Hoes
5. Interlude I
6. '98
7. Locked Down
8. Listen
9. Total Package
10. Interlude II
11. Situations
12. City Of No Sleep
13. U Don't Have 2 Cry

Doc Million - "Big Baller" (1997)

1. Big Baller
2. Big Baller (radio version)
3. Big Baller (instrumental)
4. Strong Arm Hustler
5. If I Was A Gangster
6. Mr. Pharmaldehyde

niedziela, 1 lutego 2015

Precise - "Da Soul" (1995)

1. Tha Flow
2. Tha 40 Ounce
3. Who Can U Count On
4. Da Soul
5. Sounds Of The Playground
6. Get Real
7. Nothin Change But Da Weather
8. Tha Punk (No Punk)
9. I Got It Like That
10. B-U-M-P
11. Will U See Tomorrow
12. Granny

Album wydany w 1995 roku przez Large Investment Records i jest to debiutancki album (w 1998 roku nagrywa jeszcze "Cripplestylskins Tha Beginning") jaki nagrał raper z Houston w stanie Texas. Jak to bywa w przypadku debiutów jest on zajebisty od od samego początku do samego końca (dużo lepszy od drugiego albumu), album którego możemy słuchać na okrągło. Kolejny zajebisty g-funkowy album jaki nagrano w Texasie. Na dzień dzisiejszy niestety album bardzo, ale to bardzo ciężko znaleść (nie należy również do najtańszych - ceny zaczynają się od 250$, ale wierzcie mi że warto), nie ukazała się żadna re-edycja i nigdy nie spotkałem się z podróbkami. OG ring kod: 126632-R1-4189-1   DTI/A&R    **9406X62**

Album was released in '95 by the Large Investment Records, and this is their debut album (he recorded in '98 second solo album called "Cripplestylskins Tha Beginning"), which was recorded a rapper from Houston, TX. As happens in the case of debut this album is awesome from the beginning to the end (much better than the second album), an album that you can listen over and over again. Another awesome g-funk album, which was recorded in Texas. At present, unfortunately, this album is very, very hard to find (not the cheapest - prices start at $250, but believe me it's worth it), did not appear any kind of re-editing, and never met with fakes. OG ring code says: 126632-R1-4189-1    DTI/A&R      **9406X62**

Jezreel - "Sick And Tired Of Be'en Broke" (1994)

1. Intro
2. Sick And Tired Of Be'en Broke
3.Let A Brother Come Up
4. Life As A Hard Head ('95 remix)
5. So Many Tears
6. Thangz 4 Da Fiendz
7. Make'n Endz
8. The Camp
9. Getto Azz Nigga
10. What The Fuck Is Wrong
11. Da Gettoz Got Me Gussen
12. Mi-9
13. Juveniles

Album wydany w 1994 roku i jest to trzeci album, ale za to pełny LP (w 1993 roku wydaje EP'kę "Life As A Hard Head" a wcześniej wydał jeszcze "Stuck N-Da Game") jaki nagrała ikona rapu z Alabamy (Tuscaloosa). Jezreel nagrał jeszcze dwa albumy w 2002 roku "Da Weight Of This World" i pod pseudonimem Realla-Rolla "The Rebirth Of Real" w 1999 roku. Album widoczny powyżej to prawdziwe mistrzostwo - prawdziwa szkoła rapu!!! Album dopracowany pod każdym względem, zajebisty od samego początku do końca (nie ma słabego momentu na tym albumie). Album prze zemnie jak i wielu innych uznany za jeden z najlepszych jakie się ukazały w całej rap grze. Nie muszę dodawać, że jest to pozycja obowiązkowa w każdej kolekcji. Niestety na dzień dzisiejszy album praktycznie nie do zdobycia, nigdy nie ukazała się żadna re-edycja a na sprzedaż pojawia się bardz, ale to bardzo rzadko (jak ktoś go już ma to raczej nie sprzeda). Nie spotkałem się z żadną podróbką, ale upewnijcie się że macie DIDX-026472  1  * ** ******** wtedy kupujecie oryginalne wydanie.

Album was released in '94 and this is the third album, but it is a full LP (in '93 seems an EP "Life As A Hard Head" and previously issued yet, "Stuck N-Da Game"), which recorded a rap icon Alabama ( Tuscaloosa). Jezreel recorded two more albums in 2002 "Da Weight Of This World" and under the pseudonym Reall-Rolla "The Rebirth Of Real" in '99. The album you see above is a true masterpiece - a real school of rap!!! Album polished in every way, awesome from start to finish (there isn't a weak point on this album). Album by me and many others, recognized as one of the best that have appeared throughout the rap game. Needless to say, it is a must have in every collection. Unfortunately nowadays the album is impossible to find, never appeared in any re-edition very rarely appear for sale (as someone already has it is rather not sell). I haven't met with any fake presses, but make sure that you have DIDX-026472  1  * ** ******** then you buy the original release.

Taylor Boyz - "Taylor Mode" (1999)

1. The Muhhphukin (intro)
2. Weighing Up
3. Keep It Real
4. Down 4 My Skrilla
5. You Know What I'm Saying
6. Da Heist
7. You Got Me Fucked Up
8. Taylor Made
9. True Dat Do Dat
10. You Ain't Talking Bout Shit
11. Dangerous
12. Shady Game
13. Straight Out Da Cut
14. Put It On Tha Scale
15. Breaking Down Doors
16. Vision Of A Hater

Album wydany w 1999 roku przez Alkatraz Records i jest to drugi studyjny album (debiutują albumem "28 Gramz: Pure Dope", który jest również opisany na moim blogu) jaki nagrało dwóch raperów z Memphis w stanie Tennessee. Całość to tak jak i debiut kawał zajebistej muzy - niesamowita nawijka, zajebiste bity i masa gości, jak dla mnie kolejny album, którego nie trzeba skippować. Polecam ten album w 100% i szczerze mówiąc to jest on tak samo dobry jak debiut - kto nie zna niech sprawdz koniecznie. Na dzień dzisiejszy album poza dystrybucją i trzeba się naszukać żeby go kupić. Nie ukazała się żadna re-edycja, a o podróbkach nie słyszałem.

Album was released in '99 by Alcatraz Records and this is second studio album (their debut album "28 Gramz: Pure Dope", which is also described in my blog) which was recorded by two rappers from Memphis, TN. The whole album is dope - amazing hooks, awesome beats and the whole of the guests for me another album, where there is no need to skips. I recommend this album to 100% and to be honest it is just as good as the debut - who do not necessarily know let check it. At present, the album is OOP and it's hart to find it. There appeared no re-editing, and I never heard about fake press.