wtorek, 1 kwietnia 2014

Rodney D - "A Moment Of Silence" (1995)

1. The Day The World Blew Up (intro)
2. Ashes II Dust
3. When Daddy's Home
4. A Moment Of Silence
5. No Love In The Ghetto
6. Can I Come Inside
7. Indonesia
8. Life Sentence
9. Linny's Funky Groove
10. Can I Come Inside (remix)
11. Playtimez Over

Album wydany w 1995 roku przez Black Jack Records i jest to jedyny album jaki został nagrany przez rapera z Dallas w stanie Teksas (z tego co wiem Rodney D zajął się muzyką gospel). A teraz kilka słów o albumie: jest to jeden z najlepszych albumów jakie słyszałem, zajebisty od początku do końca - każdy kawałek jest mega. Mamy tu zajebiste bity, żywe instrumenty, wokale panienek, śliczne melodie no i oczywiście niepowtarzalny flow Rodney'a. Kto nie zna niech sprawdzi koniecznie, zakochacie się w tym albumie. Niestety pozostaje tylko jakiś odsłuch, bo kupienie albumu graniczy z cudem - album niesamowicie trudno znaleźć i niestety jest dość drogi. Podsumowując: zajebisty album, ekstremalnie rzadki i drogi - kolekcjonerska pozycja poszukiwana przez wielu kolekcjonerów.

Album was released in '95 by Black Jack Records and is the only album that was recorded by rapper from Dallas, TX (from what I know Rodney D now create a gospel music). Now a few words about the album: it is one of the best albums I've ever heard, tight from beginning to the end - each tracks is dope. Here we have awesome beats, live instruments, female hooks, beautiful melodies and of course the unique flow Rodney. Who does not know this shit let the check necessarily, fall in love with this album. Unfortunately, there is only a listen, to buy it must happen a miracle - the album incredibly difficult to find, and unfortunately quite expensive. To sum up: dope album, extremely rare and expensive - Collector position wanted by many collectors.

The Infomous X-Mann - "The Man Behind The Madness" (1999)

1. Intro: It Begins
2. The Man Behind The Madness
3. Big City Bright Lights
4. Nowhere
5. Deep In The South
6. No Friend Of Mine
7. Livin' In This Ghetto
8. Mobbin' The Ghetto
9. Don't Tease Me
10. We Gotta Ride
11. Can't Stop This Party
12. Call Me "X"
13. No Friend Of Mine (remix)

Album wydany w 1999 roku przez X Werks Entertainment i jest to solowy debiut członka Trinity Garden Cartel pochodzącego z Houston w Teksasie (X-Mann wcześniej był znany jako X Da Hitman). Album utrzymany w funkowym stylu z solidnymi basami, mocną liryką i ulicznym klimatem - kolejny zajebisty album, który można słuchać na okrągło, jeżeli jesteś fanem grupy Trinity Garden Cartel musisz go sprawdzić koniecznie. Niestety album dość ciężko znaleźć, nie ukazała się żadna re-edycja i podróbek też raczej nie ma.

Album was released in '99 by X-Werks Entertainment and this is solo debut recorded by member of Trinity Garden Cartel from Houston, TX (X-Mann was previously known as X Da Hitman). Album is kept in funky Texas style with solid bass, strong lyrics and street vibe - another dope album that you can listen to over and over again, if you're a fan of Trinity Garden Cartel group you need to check is necessary. Unfortunately, the album pretty hard to find, did not appear in any re-editing and fakes rather not have.

Mahdi Mobb - "America... Meet Your Capital" (1994)

1. This Is A Message
2. On Da Map
3. Who's Da Mobb
4. Gangsta Shit
5. How Did It Get Like This?
6. I Got Skillz
7. Comin' Upp Short
8. Where I'm From
9. Street Stories
10. Wanna Be A Gangsta?
11. At It Again
12. Lil' Something For Da Bodines
13. Damn
14. Set Em Free

Album wydany w 1994 roku przez Next Life Records i jest to drugi album (debiutuje albumem "Ona Humble" w 1993 roku wydanym tylko na kasecie w 1996 roku wydaje "DC Home Of The Brave" tylko na kasecie i w 1999 roku "All About DC" również tylko na kasecie) jaki nagrało dwóch braci (jeden z nich to Freekman, a drugiego niestety nie znam - Freekman również nagrał kilka solowych albumów) z Washington D.C. Moim zdaniem jeden z lepszych albumów jakie ukazały się w tamtym rejonie. Album to typowy gangsta-rap - mocne bity, cięzkie flow - uwieżcie na słowo, zajebisty od początku do samego końca, jest to obowiązkowa pozycja w każdej kolekcji. Niestety album dość ciężko znaleźć, ale czasami pojawia się na sprzedaż. Nie ukazała się żadna re-edycja o podróbkach też nie słyszałem. Jeszcze raz - zajebisty album!!!

Album was released in '94 by Next Life Records and is the second album (his debut album "She's Humble" was recorded in '93, released only on cassette in '96 recorded "DC Home Of The Brave", only on cassette in '99 recorded "All About DC" also only on tape) which recorded by two brothers (one of them named Freekman, second I don't know - Freekman also recorded few solo albums) from Washington, DC. In my opinion this shit is one of the best albums that appeared in that area. The album is a typical gangsta-rap - hard beats, hard flow - believe me the word, dope from beginning to the end, this is a mandatory item in any collection. Unfortunately, the album pretty hard to find, but sometimes arises for sale. There appeared no re-edition and I necer heard about fake press. Once again - tight album!

E.S.G. - "Ocean Of Funk" (1994)

1. Intro
2. Swangin And Bangin Screwed
3. The South
4. Crooked Streets
5. If It Ain't One Thang It's Another
6. Anticipation
7. Flipping
8. My Real Niggaz
9. Ocean Of Funk
10. How Many Hoes
11. Birdies That Don't Chirp
12. Two Glocks Two Hoes
13. 9-Trey
14. Swangin And Bangin
15. Smoke On

Album wydany w 1994 roku przez Perrion Entertainment. Album jest debiutem na rap scenie (po tym albumie nagrał jeszcze kilkanaście albumów solowych i kilka z innymi raperami - nie ma sensu wypisywać tu wszystkich tytułów, moim zdaniem jeszcze "Sailin' Da South" z 1995 roku jest godne sprawdzenia i warto go mieć w swojej kolekcji) nagranym przez rapera pochodzącego z Houston w stanie Teksas. Album utrzymany w g-funkowym klimacie, ale na płycie czuć południe - luźny, z bujającymi bitami album, który trzeba po prostu znać (ulica, kobiety, kasa, fury i ten luz - niby nic takiego, ale słucha się zajebiście). Ukazała się też ta płyta w wersji zwolnionej "Chopped And Screved". Album na dzień dzisiejszy jest dość łatwo znaleźć, ale... Ukazało się kilka re-edycji, więc musicie upewnić się przed zakupem - ja słyszałem o re-edycji w 1995, 2000, 2005 roku. Orginalne wydanie musi wyglądać tak jak to umieszczone na zdjęciu powyżej - OG ring kod: DTI / A&R   *9408X33*   127718-R3-5028-2

Album was released in '94 by Perrion Entertainment. This is debut on the rap scene (after the album recorded over a dozen solo albums and a couple of other rappers - it makes no sense write in here all the titles, in my opinion "Sailin 'Da South" in '95 is worthy of examination and it is worth it to have in your collection) recorded by rapper from Houston, TX. The album is kept in g-funk climate, but on the album feel south - vibe (street, women, money, cars, and this play - like nothing, but listening to horny). This also appeared in the version released album "Chopped And Screved". Album of today is quite easy to find, but ... Appeared a few re-editing, so you need to make sure before you buy - I heard about the re-editing in 1995, 2000, 2005. OG press has to look like it placed in the photo above - OG ring code: DTI / A&R   *9408X33*   127718-R3-5028-2

sobota, 1 marca 2014

Ra' Keen - "Tha New Beginning" (1996)

1. Eyes On The Prize
2. Reputation
3. Clearin' My Mind
4. Ghetto Child
5. Nature Of Men
6. Save Me
7. Got What' Cha Need
8. Jus' 4 Ya' Ear
9. Good 2 Ya' Badd 4 Ya'
10. Nuttin' Butta G
11. Neva Changed
12. Don't ShedA Tear

Album wydany w 1996 roku przez Pro Records i jest to debiutancki album (po roku 2000 wydał jeszcze jeden album) rapera pochodzącego z Memphis w stanie Tennessee. Album utrzymany w gangsta rap klimacie, ciężkie bity i ciężki flow - całość brzmi zajebiście, wielu uznaje ten album za klasykę rapu z Memphis. Album naprawdę godny uwagi, jak nie znacie to sprawdźcie koniecznie, gwarantuje że nie będziecie rozczarowani. Na dzień dzisiejszy album ciężko znaleźć, nie należy też do najtańszych. Nie ukazała się żadna re-edycja ani nic mi nie wiadomo o podróbkach tego albumu. OG press musi mieć: 11086  LSX. na ring kodzie. 

Album was released in '96 by Pro Records and this is their debut album (after 2000 recorded another album) rapper comes from Memphis, TN. The album is kept in gangsta rap style, hard beats and hard flow - the whole thing sounds fucking great, many considered this album a classic rap from Memphis. The album truly remarkable, if you don't know this shit, please to check it necessarily I guarantee that you will not be disappointed. As of today, the album is hard to find, do not also the cheapest. There appeared no re-editing and I don't know about bootlegs this album. OG press must have: 11086   LSX. the ring code.

Cold World Hustlers - "Anythang 4 Money" (1997)

1. Intro
2. K.A.H.
3. Stack Yo Pappa
4. Mo Money Hoe
5. Mo Money
6. Natural Born Hustlers
7. Hold On To The Money
8. Frow
9. Scratch
10. Don't Go There
11. Money Man
12. Get With This
13. AJ's Mad Earl
14. Greedy
15. Young G's

Album wydany w 1997 roku przez Cold World Hustlers Records/4 Rell Records. Album jest jedną z lepszych kompilacji jakie ukazały się w San Francisco w Kalifornii. Mamy tu zajebiste g-funkowe kawałki takich ekip jak: U.D.I., Cloud Nine, 11/5, Cold World Hustlers i wiele innych - kawał dobrego rapy prosto z Bay Area. Na dzień dzisiejszy album dość rzadko spotykany, nie ukazała się żadna re-edycja.   

Album was released in '97 by Cold World Hustlers Records/4 Rell Records. The album is one of the best compilations that appeared in San Francisco, CA. We have on this album tight g-funk records such groups as the UDI, Cloud Nine, 11/5, Cold World Hustlers, and many others - a good piece of raps straight from the Bay Area. Nowadays the album quite rare, there appeared no any kind of re-editing.

Ablaze - "Here I Come" (1996)

1. Intro
2. Everybody Shout
3. Creep 2 Smooth
4. Bob Your Head (To The Sound Of The Drum)
5. Deep In The Heart Of Texas
6. Bacardi, Blunts And Dominoes
7. Interlude
8. Here I Come
9. Cool I Maintain
10. I Got 2 Have It
11. I Can Feel You
12. LSO
13. Outro