niedziela, 1 lutego 2015

Precise - "Da Soul" (1995)

1. Tha Flow
2. Tha 40 Ounce
3. Who Can U Count On
4. Da Soul
5. Sounds Of The Playground
6. Get Real
7. Nothin Change But Da Weather
8. Tha Punk (No Punk)
9. I Got It Like That
10. B-U-M-P
11. Will U See Tomorrow
12. Granny

Jezreel - "Sick And Tired Of Be'en Broke" (1994)

1. Intro
2. Sick And Tired Of Be'en Broke
3.Let A Brother Come Up
4. Life As A Hard Head ('95 remix)
5. So Many Tears
6. Thangz 4 Da Fiendz
7. Make'n Endz
8. The Camp
9. Getto Azz Nigga
10. What The Fuck Is Wrong
11. Da Gettoz Got Me Gussen
12. Mi-9
13. Juveniles

Taylor Boyz - "Taylor Mode" (1999)

1. The Muhhphukin (intro)
2. Weighing Up
3. Keep It Real
4. Down 4 My Skrilla
5. You Know What I'm Saying
6. Da Heist
7. You Got Me Fucked Up
8. Taylor Made
9. True Dat Do Dat
10. You Ain't Talking Bout Shit
11. Dangerous
12. Shady Game
13. Straight Out Da Cut
14. Put It On Tha Scale
15. Breaking Down Doors
16. Vision Of A Hater


O.M.P. (Orange Mound Player) - " Playaz Talez" (1997)

1. Why A Playa Hata Hat A Playa
2. I Trust Nobody
3. The Hitman
4. Money Hungry Hoes
5. On The Lowdown
6. Kickn Bak Peepn Game
7. Just Smokin' & Ridin'
8. Pockets Bailed
9. Snitches
10. Pimpologee
11. Smoooothe (remix)
12. Memphis, TN

Album wydany w 1997 roku przez Cashflow Records i jest to jedyny album jaki nagrał underground'owy raper z Memphis w stanie Tennessee. Jedyny ale za to zajebisty od początku do samego końca (album całkowicie utrzymany na chillowych bitach, a także mamy tu śpiewane refreny, żywe instrumenty i mega nawijkę) - śmiało mogę go polecić każdemu, bo jest to kolejny ponadprzeciętny album jaki ukazał się w Tennessee. Na dzień dzisiejszy oryginalne wydanie jest dość rzadko spotykane i niestety musicie uważać, bo w 2001 ukazała się re-edycja którą można kupić za kilkanaście $.

The album was released in '97 by Cashflow Records and this is the only one album which was recorded by underground rapper from Memphis, TN. Only one which was recorded but awesome from beginning to end (the album entirely maintained at chill beats, and we have sung choruses, live instruments and tight lyrics) - I can safely recommend it to anyone, because it is another above-average album which was released in Tennessee. At present, the original edition is quite rare, and unfortunately you have to be careful, because in 2001 shown up a re-released edition of which can be purchased for few $$$.

czwartek, 1 stycznia 2015

C.O.P.S. - "On Location" (1997)

1. Busta Ass Niggas (Fly High)
2. Loc N' Up
3. West Coast Swang
4. Livin' N' Stockton (209)
5. DollaMeal $$
6. Pack Ya Straps
7. High Siden (remix)
8. Fuckin With A Criminal
9. How A Gansta Do It
10. Deep N' Side
11. Motel 6room9
12. Dank Call
13. Where The Hoe's At
14. Criminal (outro)

Album wydany w 1997 roku przez 2 Peace Records i jest to jedyny album jaki nagrało trzech raperów ze Stockton w Kalifornii. Album to prawdziwy klasyk, zajebisty od A do Z - jak dla mnie g-funkowa perełka. Wydaje mi się, że nie ma sensu nic więcej dodawać, bo chyba nie ma osoby która nie zna tego albumu (jeżeli ktoś taki jest... hmm niech sprawdzi jak najszybciej). Na dzień dzisiejszy album praktycznie nie do kupienia (kolekcjonerska pozycja, której raczej nikt nie sprzeda), a i ceny na pewno przekroczą $300. Oryginalne wydanie musi mieć DIDX-046514  2  *  **  ******** na ring kodzie. Nie ukazała się żadna re-edycja.

The album was released in '97 by 2 Peace Records and this is the only one album which was recorded by a three rappers from Stockton, CA. The album is a true classic, awesome from A to Z - as for me, g-funk masterpiece. It seems to me that does not make sense any more to add, because I think there is no person who does not know this album (if someone is ... hmm let the check as soon as possible). At present day, the album almost impossible to buy (collector's item, where no one sell it), and even the price certainly exceed $300. The original release must be DIDX-046514  2  *  **  ******** on the ring code. There appeared no re-edition.

Playa Ju - "Young Ass Playa" (1994/1995)

1. Young Ass Playa
2. Fore Front
3. Few Short Lines
4. Hit It Once
5. Tight Ass Funk
6. Spittin Much Game
7. Play It Like It Is
8. Funk Is On
9. 20-Foe-7
10. Quiet Side
11. S-U-P
12. Other Side Of Town

Album wydany na przełomie 1994 i 1995 roku (nie ma dokładnej informacji, na okładce są podane obie daty) przez Serious Sounds i jest to jedyny album jaki nagrał raper z Fairfield w Kalifornii. Album to nic innego jak kolejny g-funkowy klasyk, tym razem z Fairfield - jak na klasyka przystało nie powinno być żadnego fana g-funku, który by nie znał tego albumu, więc dodam tylko że jest mega zajebisty!!! Teraz kilka słów o wydaniu - OG press musi mieć RBO82244000RE  RAINBO na ring kodzie i jest to cholernie ciężkie do znalezienia wydanie (sprawdźcie na zdjęciu powyżej). Wydanie z 1996 roku (Solar Music Group) z ring kodem Technicolor jest pierdoloną re-edycją, a nie oryginałem!!! Upewnijcie się zanim kupicie.

Album was released in late '94 and '95 (there is no exact information, on the cover are given both dates) for Serious Sounds and this is the only album which was recorded by rapper from Fairfield, CA. The album is nothing but another g-funk classic, this time from Fairfield - as befits a classic there should be no g-funk fan who does not know this album, so I'll just add that it is a dope ass hell!!! Now a few words about the issue - OG press must have RBO82244000RE  RAINBO on a ring code and it is damn hard to find (check the photo above). In '96 edition (Solar Music Group) and Technicolor ring code is fucking re-editing, not original!!! Make sure before you buy.

Gangsta Connection - "Potential To Ball" (1997)

1. Intro
2. potential To Ball
3. Reminisce
4. Jackmove
5. Dead Or Be Locked Up
6. A.W.F.
7. Untouchable Soldiers
8. It's In Me
9. Set'em Up Hoes
10. Ghetto Livin'
11. You Can Run, But You Can't Hide
12. Untouchable Soldiers (clean version)

Album wydany w 1997 roku przez Double Platinum Records i jest to jedyny album jaki nagrało dwóch (Mr. Moe i Mr. Terror) raperów z Nowego Orleanu w stanie Louizjana. Album w całości utrzymany w "gangsta" klimacie - moim zdaniem jest to przeciętny album, który niczym szczególnym się nie wyróżnia (mógłbym wymienić conajmniej 20 albumów, które są lepsze od tego). Tak czy siak album warto sprawdzić, a z tym moż być spory problem - od dawna poza dystrybucją i sprzedawany był tylko lokalnie. Album typowo kolekcjonerski - przesłuchać i postawić na półce. Oryginalne wydanie musi mieć: 16124  1  7  (8051)  NW00129  NORTHWESTERN INC. na ring kodzie. Nie ukazała się nigdy żadna re-edycja (choć Japończycy pewnie kiedyś zrobią swoją re-edycję) i nie spotkałem się z żadnymi podróbkami. 

Album was released in '97 by Double Platinum Records and this is the only one album which was  recorded by a two (Mr. Moe and Mr. Terror) rappers from New Orleans, LA. The album as a whole maintained a "gangsta" climate - in my opinion this is a average album that anything in particular stands out (I could name at least 20 albums that are better than that). Anyway, the album worth checking out, but you can be a big problem - has long been out of distribution and was sold only locally. Album is typical collector - listen and put on the shelf. The original release must be: 16124 1 7 (8051) NW00129 NORTHWESTERN INC. on the ring code. There appeared no any kind od re- edition (although the Japanese probably someday will do it a re-editing), and I haven't met with any fakes copies.