poniedziałek, 1 grudnia 2014

Gary T - "Louisville's Most Wanted" (1999)

1. Louisville's Most Wanted
2. Player Chasin' Paper
3. Erika Kaine
4. Kentucky Homegrown
5. Stop The Killing
6. Give Thanks To G.O.D.

Album wydany w 1999 roku przez G. Rodgers (??? - tylko takie info można znaleźć) i jest to jedyny album (a w zasadzie Ep'ka) jaki nagrał raper z San Diego, który przeniósł się do Louisville w stanie Kentucky (i tam też nagrał ten album). Całość to istna petarda, każdy kawałek jest mega zajebisty!!! Moim zdaniem jedna z najlepszych EP'ek jaki się ukazały w całej rap grze - jak ktoś nie zna niech sprawdzi koniecznie. Niestety na dzień dzisiejszy album jest praktycznie nie do zdobycia, ukazał się bez kodu kreskowego bez znaczka Parental Advisory i nigdy nie trafił do oficjalnej dystrybucji - prawdziwa kolekcjonerska pozycja!!!

Album was released in '99 by G. Rodgers (??? - only such info can be found), and this is the only one album (actually an EP), which was recorded by a rapper from San Diego, who moved to Louisville, Kentucky (and there also recorded the album). The whole album is dope ass fuck, each trucks is awesome!!! In my opinion one of the best EP which is published in the whole rap game - if you do not know how much it is tight let them check it necessary. Unfortunately, at the present day the album is almost impossible to find, was released without a barcode without the stamp Parental Advisory and never made it to the official distribution - a real collector's item!!!

Animosity - "Down 4 Whatever" (199x)

1. Players Haters
2. I Can't Maintain
3. Let It Flow
4. Down With Animosity
5. Money & The Power
6. Set It Out
7. U Know The Deal
8. Bad Blood
9. Down 4 Whatever
10. Late Night Jack
11. Start A Riot
12. Get Up And Make A Change
13. West Side Riders
14. Southern Way
15. Untouchables

Album wydany w 199x (niestety nie wiem dokładnie kiedy, a na okładkach nic nie ma napisane) przez Destiny X Records i jest to debiutancki album (nagrali jeszcze jeden album ale nie pamiętam jaki ma tytuł i w którym to było roku) nagrany przez raperów z Lawrenceburg w stanie Tennessee. Album utrzymany w "gangsta" klimacie, zajebisty od początku do samego końca - polecam w 100%. Niestety na dzień dzisiejszy album strasznie ciężko znaleźć, nigdy nie ukazał się w oficjalnej dystrybucji (wydany bez kodu kreskowego). Nie ukazała się re-edycja, nie spotkałem się również z podróbkami. 

The album was released in 199x (unfortunately I do not know exactly when, and on the covers nothing written about that) by Destiny X Records, and this is debut album (recorded another album, but I do not remember what is the title and where it was a year) recorded by rappers from Lawrenceburg, TN. The album maintained a "gangsta" vibe, awesome from start to finish - I recommend it in 100%. Unfortunately, at present this album really hard to find, never appeared in the official distribution (issued without the bar code). There is not any kind of re-edition and I never met with bootlegs.

Bayou Getto Clique - "Onyamunkyaz" (1996)

1. Intro
2. BGC
3. Higher Burning
4. No. 1 N Da World
5. Red Lite Special
6. Fully Loaded
7. Krazy Man II
8. Serious Bit'nes
9. Nowadaze (Breakin Bustaz Off)
10. Standing On Tha Korna (Here I Am)
11. Onyamunkyaz
12. It'z Real
13. Make Me Skeet
14. Outro

Album wydany w 1996 roku przez N-Da-Game Wrekordz i jest to jedyny album jaki nagrali raperzy z Baton Rouge w stanie Luizjana. Kolejny zajebisty album z LA!!! Mamy tu 12 (nie liczę Intra i Outra) niesamowitych kawałków, które można słuchać na okrągło. Kto nie zna niech sprawdzi koniecznie. Na dzień dzisiejszy album niemożliwy do znalezienia. Nie ukazała się żadna re-edycja, nie spotkałem się też z podróbkami. Kolejny zajebisty album z LA (ukazał sie bez kodu kreskowego).

Album was released in '96 by N-Da-Game Wrekordz and this is the only one album which was recorded by rappers from Baton Rouge, LA. Another awesome album from LA!!! We have a 12 (not counting Intro and Outro) amazing songs that you can listen to over and over again. Who doesn't know necessarily let them check. Nowadays the album is impossible to find. There appeared no re-editing and I never met a fake presses. Another tight album from LA (released without bar code).

Lower Level Organization - "Straight From Tha Woods" (1994)

1. Intro
2. Ace-Nitty
3. Mobo Joe
4. Walking Threat
5. Rain Killa'
6. Clientel/ Always N' Power
7. Commercial
8. Down In Tha' Ghetto
9. Straight From Tha' Woods
10. Wanted By 5.0
11. Bitches On My Dick
12. ********
13, Get Some
14. Outro

Album wydany w 1994 roku przez Mobo Records i jest to drugi studyjny album (debiutują w 1992 roku albumem EP "Wanted By Five-O Feared By Most") jaki został nagrany przez dwóch raperów (Joe Paynes i Ace Nitty, który w 1997 roku zostaje zabity) z Nowego Orleanu. Album w całości to dobra dawka rapu z NO - warto sprawdzić jak ktoś nie zna. Na dzień dzisiejszy album jest poza dystrybucją, ale nie powinno być problemu ze znalezieniem go. OG wydanie musi mieć DIDX-053222   1   * ** ******** na ring kodzie.

The album was released in '94 by Mobo Records and this is the second studio album (their debut album were recorded in '92 "Wanted To Five-O Feared By Bridge" - its EP not full album) which was recorded by two rappers (Joe Paynes and Ace Nitty, who in '97 was killed) from New Orleans, LA. The album as a whole is a good dose of rap with NO - worth to check as you do not know. At present day, album is OOP, but there should be no problem finding it. OG edition must have DIDX-053222  1  * ** ******** on a ring code.

sobota, 1 listopada 2014

Big 50 - "4-A-Gee" (1997)

1. Intro
2. Bring Da Funk
3. Deez Street
4. Million Dollar
5. Pressure
6. 4-A-Gee
7. Money
8. Smoke-N-Maintain
9. Thugg Niggaz
10. Ride-4-Me
11. Everyday (Remix)
12. That's Real
13. First Platoon
14. Outro

Album wydany w 1997 roku przez Tray Duce Records i jest to drugi studyjny album (w 1995 roku debiutuje albumem "Ain't No Turing Back" - opisany jest również na blogu) jaki nagrał raper z Houston w Teksasie. Album ten tak jak i debiut utrzymany w g-funkowym klimacie - tak jak debiut jest on zajebisty od początku do samego końca. Nie muszę dodawać że jest to pozycja obowiązkowa w każdej kolekcji. Na dzień dzisiejszy album bardzo rzadko pojawia się na sprzedaż - oczywiście mówimy o oryginalnym wydaniu, które musi mieć: L384  7416  XB2903 B70618-16 na ring kodzie. Ukazało się również wydanie z rynku azjatyckiego z ring kodem TKY - jest to pieprzona podróba, a nie re-edycja!!! Upewnijcie się przed zakupem. 

Album was released in '97 by Tray Duce Records and this is the second studio album (in '95 recorded debut album called "Ain't No Turing Back" - is also described on the blog) that recorded by rapper from Houston, TX. This album like the debut is kept in a g-funk climates - as the debut is awesome from beginning to the end. Needless to say that this is a must have in every collection. Nowadays the album is very rarely appears for sale - of course we are talking about the original first release, which must have: L384  7416  XB2903 B70618-16 on the ring code. Also appeared edition of the Asian market with the ring code TKY - this is fucking fake, not a re-edition!!! Make sure before buying.

Big 50 - "Bring Da Funk"
Big 50 - "4-A-Gee"

Criminal "E" & Underground Sam - "N G's We Trust Who You Trust?" (1997)

1. Intro & Criminal Set
2. Avoiding Jail Time
3. Straight It Out
4. Breakin Bad
5. Who U Trust
6. Recognize
7. Keep It On The Real
8. Stick Up Boyz
9. Down South
10. Loud Up Tha Nine
11. Ghetto Serenade

Album wydany w 1997 roku przez N For Life Records i jest to jedyny wspólny album jaki nagrało dwóch raperów z Memphis w stanie Tennessee. Album w całości to gangsta rap w najlepszym wydaniu, jak dla mnie jedna z lepszych pozycji jakie się ukazały w Tennessee. Nie muszę dodawać, że jest to jeden z tych albumów, które po prostu trzeba mieć. Od dawna album jest poza dystrybucją, ale nie jest strasznie ciężko go znaleźć (czasami pojawia się na serwisach aukcyjnych, ceny póki co nie powinny przekroczyć 150$). Oryginalne wydanie musi mieć: DIDX-035903  1  * ** ******** na ring kodzie. Nie ukazała się żadna re-edycja, z podróbkami się nigdy nie spotkałem. Prawdziwa bomba!!! 

Album was released in '97 by N For Life Records and this is the only one album which has recorded by two rappers from Memphis, TN. Whole album is kept in gangsta rap vibe, for me one of the best album from Tennessee. Needless to say that this is one of those albums that you just have to have. For a long time the album is OOP, but it is not terribly hard to find (sometimes appear on auction sites, as long as what should not exceed 150$). The OG press must have: DIDX-035903  1  * ** ******** on the ring code. There appeared no re-editing and I never met with fake presses. Real bomb!!!

Criminal "E" & Underground Sam - "Straight It Out"
Criminal "E" & Undrground Sam - "Breakin Bad"

B.O.E. (Black On Earth) - "Watcha Back" (1995)

1. No More Tears
2. Uncut Funk
3. No Holding Us
4. Play My Tape
5. Real McCoy
6. Watcha Back
7. Push
8. Funky Jazz Fusion
9. If I Can't Get It
10. Real McCoy (Remix)
11. Beats Always Tight
12. Watcha Back (Remix)
13. Can You Hang
14. Shoutouts

Album wydany w 1995 roku przez Safari Records i jest on jedynym albumem jaki nagrało trzech raperów (W.B., Elam i Ovadose) z Houston w stanie Teksas. Album jest jedynym jaki nagrali, ale za to naprawdę bardzo dobry - mamy tu kolejny naprawdę zajebisty funkowy album. Album wart polecenia, niestety dość ciężko go znaleźć. Oryginalne wydanie ma 131818-D3-5062-1  DTI  MIDWEST  **S241995**. Nie ukazała się żadna re-edycja, nie słyszałem również o podróbkach.

Album was released in '95 by Safari Records and this is the only album which was recorded by a three rappers (WB, Elam and Ovadose) from Houston, TX. This is the only album which they recorded but it's really very good - we have another really awesome funky album. Album recommend, but quite hard to find it. The original press has got 131818-D3-5062-1  DTI  MIDWEST  **S241995**. There appeared no re-editing, and I never heard about fake press.

B.O.E. - "Uncut Funk"
B.O.E. - "Real McCoy"