sobota, 3 października 2015

2 Of The Crew - "Dankaristic Pimpshit" (1997)

1. Ho's & Hater's
2. All Day Chill
3. Heavy For Your Head
4. Ass Home
5. Stank Tramps
6. Soak It Up!
7. Shootin' Shit
8. Dankaristicpimpshit
9. Player's Mind
10. Fuck On
11. Stressin'
12. My Folks
13. Slidin'
14. All Day Chill (radio verite)
15. Blowin' Dome

Album wydany w 1997 roku przez Coast II Coast Records. Album jest debiutem (w 2001 roku nagrywają jeszcze "Playa's Fantasy" - w mojej opinii dużo gorszy od debiutu) nagranym przez chłopaków z Pittsburg'a w stanie Kalifornia. Album od początku do samego końca to zajebista porcja g-funku - album przez wielu uznany za klasyk gatunku. Album to pozycja obowiazkowa, której nie trzeba rekomendować. Na dzień dzisiejszy album bardzo trudno kupić, praktycznie nie pojawia się na sprzedaż… Nigdy nie ukazała się żadna reedycja, a oryginalne wydanie musi mieć: DIDX-054403  01  * ** ********. Kolekcjonerska pozycja!!!

Album was released in '97 by the Coast II Coast Records. This is debut album (in 2001 recorded "Playa's Fantasy" - in my opinion much worse since his debut) recorded by Pittsburg'a guys from California. The album from beginning to end is fucking great portion of g-funk - the album by many considered a classic of the genre. The album is this one which you must have that. At the moment the album is very difficult to buy, practically does not appear on sale ... never appeared in any re-release, and the original edition must have: DIDX-054 403 01 * ** ********. Collector's item !!!

The Kompound - "Recognize Where The Funk Lyes - We Got'em All" (1997)

1. I'm Just A Hustla
2. Ain't No Tellin
3. Livin In A Fantasy
4. Sheddin Tears
5. Straight Servin
6. A-1 Cola
7. Locd' Out And Kurrupt
8. Niggas Don't Understand Me
9. Can't Keep It Steady
10. A Child Raised In Poverty
11. Look 4 Me
12. Suicide
13. Stressed
14. Boss Hoggin
15. Tearz Of Pain
16. 16th Bump

9Eleven - "Down From Day One" (1997)

1. Intro
2. Mob Shit
3. First Come
4. Between The Streets
5. I Met The Devil
6. Light It Up
7. Situation Critical
8. Bedtime Stories
9. What's It All About
10. How Many Days
11. Dedication
12. Come Inside
13. 9eleven Going Insane
14. Turning Pages
15. Everyone Has One
16. Down From Day One
17. Outro