piątek, 1 sierpnia 2014

Under Tha Influence - "Feel Tha Addiction" (1995)


1. Hustler
2. Break And Shake
3. No Love
4. Inner City O.G.
5. Bang To The Boogie
6. Why
7. Weed Music

Album wydane w 1995 roku przez Low Down Entertainment i jest to jedyny album jaki wydali raperzy z Cleveland w stanie Ohio. Jak dla mnie jeden z najlepszych albumów jaki się tam ukazały - album dość krótki, ale za to każdy kawełek zajebisty, g-shit w najlepszym wydaniu. Na dzień dzisiejszy album bardzo ciężko zdobyć, nie było re-edycji o podróbkach nie słyszałem. Oryginalne wydanie musi mieć DIDX-035143  * ** ******** na ring kodzie. Kolekcjonerska pozycja.

The album was released in '95 by the Low Down Entertainment and is the only album which rappers from Cleveland, Ohio recorded. As for me, one of the best albums from Cleveland - the album is short, but every tracks is dope ass hell, good g-shit music. At the moment the album is very hard to find it, there wasn't a re-edit and I never heard about fake press. The original release must have DIDX-035143  * ** ******** on a ring code. Collector's item.

Under Tha Influence - "Break And Shake"
Under Tha Influence - "Inner City O.G."

L.O.C. (Loc'd Out Clique) - "Factors In The Game" (1997)

1. Game
2. Gettin Over
3. Reasons
4. Put It Down
5. Minority
6. Loc'd Out
7. Ticket 4 My Meal
8. The Streets
9. Keep It Real
10. Game Tight
11. Turn Ya Life Around
12. What Ya Sayin
13. Pines Hogg
14. What U Thought
15. 408 Em Skate
16. Holla

Album wydany w 1997 roku przez Shepp-O Entertainment i jest to jedyny album jaki wydało dwóch raperów (Duce Duce i Sic-E-Nuf) z San Jose w Kalifornii. Album ten to nic innego jak kolejna g-funk'owa bomba, którą trzeba po prostu mieć w swojej kolekcji. Album od dawna poza dystrybucją i znalezienie go jest bardzo ciężkie. Chyba nie ukazała się żadna oficjalna re-edycja, o podróbkach też mi nic nie wiadomo.

Album was released in '97 by Shepp-O Entertainment and this is the only album which recorded two rappers (Duce Duce and Sic-E-Nuf) from San Jose, CA. This album is nothing but another g-fung bomb, which you just have in your collection. The album is OOP and finding it is very hard. Probably not released any official re-edition I never heard about fake press.

2 Def - "Str-8 Doin Tha Fool" (1997)


1. Intro
2. I'm In That World
3. Creep-N-Slide
4. There's So Many Thangs
5. Fuck Them Haters
6. The Game
7. Str8 Doin Tha Fool
8. We Party
9. Real N's Don't Love H's
10. If U Wanna Piece
11. Can I Get My Freak On
12. Gettin Down 4 Mine

Album wydany w 1997 roku przez Inmate Records i jest on jedynym jaki nagrał raper z Houston w stanie Texas. Jedyny, ale za to mega zajebisty - mamy tu wokale panienek, niesamowite melodie i bity. Każdy kawałek jest dopracowany - całości można słuchać na okrągło. Album już dawno poza dystrybucją, ryginalne wydanie dość ciężko znaleźć, ale warto szukać bo jest to mega album. Uważajcie na podróbkę z rynku azjatyckiego. OG wydanie musi mieć: 152732-E2-7807 DISCTRONICS USA  *IMT0002*

Album was released in '97 by Inmate Records and this is the only one which recorded by rapper from Houston, TX. The only one, but it is dope - we are the female hooks, amazing melodies and beats. Each tracks is tight - the whole album we can listen over and over. The album is out of print, OG edition quite hard to find, but worth a look because it is a great album. Watch out for the fake press of the Asian market. OG edition must have: 152732-E2-7807 DISCTRONICS USA  *IMT0002* on a ring code.


Real Ballin Thugz - Baptism To The Dirt" (199x)


1. Tak'em Off Da Map
2. Baptism To The Dirt
3. Mind Of A Pimp

Album (w zasadzie to EP'ka, bo mamy tylko 3 kawałki) został wydany w 199x roku (dokładnie nie wiem kiedy, nie znalazłem również żadnej informacji o dacie wydania - na okładkach też nie ma żadnego info). Ep'ka jest debiutem trzech raperów (Darkside, Diamond Krazy i Disparado) pochodzących z Jackson w stanie Mississippi. Jak już pisałem mamy tu tylko 3 traki, ale każdy z nich jest zajebistą funkową produkcją - kolekcjonerka pozycja, którą warto mieć. Niestety na dzień dzisiejszy album ten jest bardzo ciężko znaleźć - sprzedawany tylko lokalnie, ukazał się bez kodu kreskowego, więć nigdy nie trafił do oficjalnej sprzedaży. Nie ukazała się żadna re-edycja czy oficjalne wydanie nie spotkałem się również z podróbką.

Album (basically an EP, because we only have 3 tracks) was released in 199x (I do not know exactly when, I did not find any information on the release date - on the cover did not have any info). This EP is the debut of three rappers (Darkside, Diamond Krazy and Disparado) from Jackson, Mississippi. As I said we are have only 3 tracks, but each of them is awesome funky production - collector item, which is worth having. Unfortunately nowadays the album is very hard to find - only sold locally, appeared without a bar code on,  never went to the official sale. There appeared no re-editing, or the official release I never met also with the fake press.

wtorek, 1 lipca 2014

Romeo Ryonell - "Set It Off" (1994)

1. Intro
2. Set It Off (street)
3. Can't Get Enought
4. Ickyspook Funk
5. Set It Off (radio)
6. Get My Roll On
7. Take 3

Album wydany w 1994 roku przez Barber Shop Records i jest on debiutanckim krążkiem, a w zasadzie to epką (w 1997 roku nagrywa jeszcze "Party At My House") rapera pochodzącego z Kansas City w stanie Missouri. Album ten to nic innego jak kolejny g-funk'owy klasyk - krótki, ale za to każdy kawałek mega zajebisty. Jak dla mnie album obowiązkowy w każdej kolekcji, niestety na dzień dzisiejszy bardzo ciężko go znaleźć, ale jak się nadarzy okazja to kupujcie w ciemno - nie będziecie rozczarowani. Nie ukazała się żadna re-edycja, gdzieś słyszałem o tym, że pojawia się podróbka. Oryginalne wydanie musi mieć: DIDX-023564  1  * ** ******** na ring kodzie - upewnijcie się przed zakupem.

Album was released in '94 by Barber Shop Records and this is debut album, in principle, this EP (he recorded in '97 another album called "Party At My House") recorded by rapper from Kansas City, Missouri. This album is nothing like another a g-funk classic - short, but every tracks are mega dope. As for me, this album mandatory in every collection, but today very hard to find, but how will this opportunity buy them - you will not be disappointed. There appeared no re-editing, I heard somewhere that there is a fake press. Original edition must have: DIDX-023564 1 * ** ******** on a ring code - make sure before you buy.

Playa G - "U Not My Lady" (1998)


1. U Not My Lady
2. Ghetto Warfare
3. Jail Break
4. Get Crunk
5. Those Who B Slippin
6. My Life
7. PH Balanced
8. I Got 2 Have It
9. Where You At
10. Ho From The Club
11. Menaje Twa
12. Time Is Money
13. Soldier Til I Die
14. Beauty Pagent
15. Cloud 9

Album wydany w 1998 roku przez East Wood Recordings i jest do drugi solowy album (debiutuje w 1996 roku albumem "Pimp Shit" - album jest opisany na moim blogu) jaki wydał raper z Memphis w stanie Tennessee. Album tak jak i debiut utrzymany w g-funkowym klimacie, choć w mojej opinii jest gorszy od debiutu - warto jednak go znać i mieć w swojej kolekcji. Na dzień dzisiejszy album dość ciężko znaleźć (ceny mogą przekroczyć 100$). Oryginalne wydanie musi mieć DIDX-035926  1  * ** ******** na ring kodzie. Nie ukazała się żadna re-edycja, a o podróbkach nie słyszałem.

Album was released in '98 by East Wood Recordings and this is the second solo album (debut was recorded in '96 called "Pimp Shit" - the album is described on my blog) that gave the rapper from Memphis, TN. Album like his debut as maintained in the g-funk climates, though in my opinion is worse than the debut - but it is worth it to know and have in your collection. As of today, the album pretty hard to find (prices may exceed 100$). The original release must have DIDX-035926 1 * ** ******** on the ring code. There appeared no re-editing and I never heard about bootlegs.

S.O.B.? - "Vibes Of The Blunted Tribe" (1994)

1. Dose Of The Choker
2. Bring It On
3. It's Alright
4. Nuthin' But A Party
5. Ayah
6. Check It
7. Pimps And Hoes
8. Fuck It
9. Seein' Thru The Smoke
10. Vibes Of The Blunted Tribe
11. Bang Ya Dead

Album wydany w 1994 roku przez Big Mo Records i jest to jedyny album jaki nagrała grupka raperów (5 kolesi i jedna babeczka) pochodzących z Knoxville w Tennessee. Album jedyny jaki nagrali, ale za to mega zajebisty... Cały album utrzymany w spokojnym klimacie, mamy tu śpiewane wokale, żywe instrumenty, spokojny bujający bicik - jak dla mnie kolejny album, który można słuchać na okrągło. Niestety na dzień dzisiejszy album jest bardzo rzadki i ciężko go znaleźć, nigdy nie ukazał się oficjalnie w sprzedaży (brak kodu kreskowego). Nigdy nie ukazało się oficjalne wydanie, nie słyszałem również o podróbkach. Oryginalne wydanie musi mieć DIDX-022375  1  * ** ******** na ring kodzie. Powodzenia w szukaniu (naprawdę warto go mieć w swojej kolekcji) - mega album!!!

Album was released in '94 by Big Mo Records and this is the only one which were recorded by few rappers (5 guys and one bun) from Knoxville, TN. The only one but it is mega dope... The whole album done in a peaceful atmosphere, we have sung vocals, live instruments, smooth beats - for me this is another album, which you can listen to over and over again. Unfortunately, today the album is very vary rare and hard to find, never released officially on sale (no barcode). This album never been an official release, I never heard also about fake press. The original release must have DIDX-022375 1 * ** ******** on the ring code. Good luck to find it (really worth it to have in your collection) - tight album!